TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI NĂM 2021

Hướng dẫn tra cứu:

- Nhập số báo danh cần tra cứu

- Xác minh "tôi không phải là người máy"

- Nhấn nút tìm kiếm thí sinh

Kết quả tra cứu:

Số báo danh Tổ hợp Họ và tên Ngày sinh KV ĐT Kết quả thi Ngành/Chuyên ngành trúng tuyển Thời gian nhập học Ghi chú
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm XT